Hollywood to your home

Промоција на tрајанје од 7.11.2020 година. направи 31.12.2020 година.
Пријавит телевизор и року од 30 дана од куповин. Промоција на трговија со луѓе што се занимаваат со телевизиска програма и трговија со Гигатрон и Република Србија и не се докажуваме за тоа како да се лекуваме дрваава или или код дрогих трговача.
5yw